کجا باید برم؟! بلوار دانشگاه

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: قم – بلوار دانشگاه
معرفی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)

از زبان: دکتر سید محمدعلی غمامی
مدیر گروه

,