{شتاب‌دهنده استعدادهای پژوهشی رسانیوم}

«شارجت» چیه؟

شارجت، یه «شتابدهنده استعدادها» ست که هدفش کشف استعدادهای پژوهشی در عرصه پژوهش‌های ارتباطی و رسانه‌ای و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه توانمندای‌ها و مهارت‌ها این افراد برای ورود به دنیای حرفه‌ای پژوهشگریه.

مزیت شارجت چیاست؟

با رسم شکل توضیح دهید!

اولین در کشور

اولین شتابدهنده استعدادهای پژوهشی در کشور

کاتالیزور فرآیند پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

ادغام مسیر پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری با فرآیند شتاب‌دهی

منتورینگ (راهنمایی و هدایت) حرفه‌ای

بهره‌مندی از اساتید مجرب دانشگاهی و منتورهای متخصص در امر پژوهش، برای شتاب‌دهی پژوهش‌گران مستعد

مسئله‌محوری

ارائه راه‌حل برای حل مسائل مدیریتی، سیاستی و محتوایی حوزه ارتباطات و رسانه

شبکه‌سازی پژوهش‌گران متخصص

ایجاد شبکه ارتباطی بین کنشگران دانشی حوزه ارتباطات و رسانه

کشف استعدادهای دانشی و نخبه‌پروری

آموزش و توانمندسازی استعداد‌های دانشی و پژوهشگران برای فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی

برای کیا مفیده؟

مخاطبان/ جامعه هدف

سریع‌تر اوج بگیرید!

دوره اول در حال برگزاری است

افتتاحیه اولین دوره پیش‌شتابدهی «شارجت»

روز دوشنبه سیزدهم دیماه، مراسم افتتاحیه دوره پیش‌شتابدهی «شارجت»، اولین شتابدهنده استعدادهای پژوهشی کشور با حضور ده نفر منتخب شرکت در این دوره برگزار شد.

پذیرفته‌شدگان دوره اول - مرحله پیش‌شتابدهی به همراه راهبران (منتورها) پژوهشی

® رسانیوم | ۱۴۰۰ / ۲۰۲۲ | تمامی حقوق مال خودمونه! شما هم که از خودمونید 😉