دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

پژوهش‌خونه

استودیو پژوهشی رسانیوم

پژوهش‌خونه یعنی چی؟!

بازوی پژوهشی رسانیوم و دستیار پژوهشی شما!

ماموریتش چیه؟

در راستای ماموریت اصلی ما، رسالت این بخش، توانمندسازی بازیگران رسانه‌ای برای مواجهه با مسائلیه که بیرون از دایره دانسته‌ها قرار داره. این مسائل، نقطه وصل ما به سازمان‌ها و کسب‌وکارها هستند.

الان چکارا میکنه؟ مخاطباش کیا هستن؟

در پژوهش‌­خونه همراه با سازمان‌ها و کسب‌وکارها در سفر کشف هستیم؛ سفرمون رو با مسائل و نادانسته‌ها شروع و با ارائه راه‌حل تموم می‌کنیم. هر مسئله‌ای برای ما، حکم نقشه گنج داره و به همین خاطر، نیروهای کاربلدمون توی پژوهشخونه هستند تا نشانه‌ها و راه‌های مطمئن رو برای رسیدن به گنج دانایی شناسایی کنند.