کجا باید برم؟! قم، بلوار امین

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: قم – بلوار امین
معرفی دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما

از زبان: دکتر سیدمحمد موسوی‌مهر
رئیس دانشکده دین و رسانه

,