دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

شماره اول «مکث» منتشر شد!

5/5
«مکث»؛ نشریه تخصصی ارتباطات سازمانی

شماره اول «مکث» منتشر شد. 

«مکث»؛ نشریه تخصصی ارتباطات سازمانی

📌اهم مطالب این شماره:

  • اجتماع گُنگ: فرصت بازاریابی در آینده
  • اثر قطره‌ای در بازاریابی
  • افزایش هوش تجاری نسل چهارم
  • رسانه‌های اجتماعی در دورنمای روابط‌عمومی نوین امروز
  • استفاده برندها از تبلیغات دهان‌به‌دهان

♨️یک مکث کوتاه اما عمیق روی جدیدترین مطالب حوزه ارتباطات سازمانی