دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل پنجم

ابزارها و مهارت‌های افزایش تأثیرگذاری و رویت‌پذیری پژوهش‌ها

زمان:

۰۳:۰۰:۰۰

مدرس:

زهره مقیسه
دانشگاه علم و صنعت