دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل چهارم

ابزارها و مهارت‌های انتشار مقالات علمی با نظر به آیین‌نامه ارتقاء

زمان:

۳:۰۰:۰۰

مدرس:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور
دانشگاه علامه طباطبایی