دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل سوم

ابزارها و مهارت‌های مدیریت منابع علمی با تاکید بر نرم‌افزار EndNote

زمان:

۰۳:۰۰:۰۰

مدرس:

دکتر داوود مهرابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی