دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل دوم

ابزارها و مهارت‌های جستجوی پیشرفته منابع علمی

زمان:

۳:۰۰:۰۰

استاد:

دکتر بهروز رسولی
پژوهشگاه ایرانداک