دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

به زودی بارگذاری خواهد شد

سرفصل اول

ابزارها و مهارت‌های علم‌سنجی: مروری بر شاخص‌های استناد و اعتبار

زمان:

۳:۰۰:۰۰

مدرس:

دکتر سپیده فهیمی فر
دانشگاه تهران