هشتمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: داده‌های کاربران به عنوان منابع عمومی؛ پیامدها برای تنظیم مقررات رسانه‌های اجتماعی

ارائه توسط: دکتر سمیه لبافی | عضو هیئت علمی پژوهشگاه ایرانداک

تاریخ ارائه: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹

, ,