هفتمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: کاربرد مدل درگیری-استدلالی در تبلیغات برای انتخابات سیاسی

ارائه توسط: دکتر محمد علی حکیم آرا | عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹

, ,