ششمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله این جلسه: مطالعه طولی تاثیرات استفاده از اینترنت بر به‌زیستی کاربران

ارائه توسط: امیر بایروند | کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

تاریخ ارائه: دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰

, ,