چهارمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: تاثیر پیام های منفی کاربران بر نگرش مثبت به برندها

ارائه توسط: امیر حسین سلیمانی | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹

, ,