سومین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه

ارائه توسط: آقای دکتر محمدیان | عضو هیأت علمی پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ ارائه: ۶ مرداد ۱۳۹۹

, ,