پانزدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی

5/5

فیلم کامل جلسه پانزدهم باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

* اولین دوره فصل جدید باشگاه مقاله‌خوانی؛ با موضوع «بازاریابی سیاسی» – (قسمت دوم)

عنوان مقاله این جلسه: تحلیل عوامل موفقیت در بازاریابی سیاسی

ارائه توسط: جناب آقای محمدمهدی حسین‌زاده | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تاریخ ارائه: ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰

با مشارکت هسته پژوهشی بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

, ,