چهاردهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله این جلسه: ارتباطات بازاریابی در بازاریابی سیاسی (ایده‌های این کاندیدا به فروش می‌رسد)

ارائه توسط: سروش سیاری | دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران؛ مدرس و پژوهشگر بازاریابی سیاسی

تاریخ ارائه: ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰

با مشارکت هسته پژوهشی بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

, ,