سیزدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار؛ تشریح مبانی و فرایند تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه توسط: جناب آقای سعید قنبری | دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

تاریخ ارائه: دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

, ,