دوازدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: قدرت الگوریتمی؛ فرهنگ وب مشارکتی و ناخودآگاه تکنولوژیک

ارائه توسط: خانم عودلاجانی | کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ ارائه: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

, ,