یازدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر درک ریسک‌های عمومی (روش فراتحلیل) | ۲۰۲۰

ارائه توسط: سرکار خانم محمودیان | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

, ,