دهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: مسلح سازی اطلاعات؛ لزوم امنیت شاختی

ارائه توسط: میثم رمضانعلی | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

زمان برگزاری: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

, ,