اولین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: پروژه اسکرینوم انسانی | ۲۰۲۰

ارائه توسط: دکتر سیاوش صلواتیان | عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

تاریخ ارائه: دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

, ,