کجا باید برم؟! جام جم

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: جام‌جم
معرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات و رسانه

دانشگاه صداوسیما

از زبان:
دکتر محسن شاکری‌نژاد، رییس دانشکده ارتباطات و رسانه

,