کجا باید برم؟! پل گیشا (۲)

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: پل گیشا (۲)
معرفی گروه مدیریت رسانه
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از زبان: دکتر طاهر روشندل
عضو هیئت‌علمی و مدیر بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

,