کجا باید برم؟! پل مدیریت

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: پل گیشا (۱)
معرفی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

از زبان: دکتر عبدالله بیچرانلو
عضو هیئت علمی گروه ارتباطات و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

,