کجا باید برم؟! میدان فردوسی

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: میدان فردوسی
معرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه سوره


از زبان: دکتر امیدعلی مسعودی
رییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

,