تجربه ها حرف می زنند! (تجربه چهارم)

5/5

با حضور: جواد دلیری | سردبیر روزنامه ایران

تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

, ,