تجربه ها حرف می زنند! (جلسه سوم)

5/5

با حضور: سرکار خانم مهسا مرادی | مدیر روابط عمومی «شیپور»

زمان برگزاری: دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

, ,