تجربه ها حرف می زنند! (جلسه دوم)

5/5

با حضور: احسان کاوه | مدیر واحد تولید مستند شبکه پرس تی وی، مدیر اسبق شبکه تهران، مدیر سابق مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری، تهیه کننده برنامه های جیوگی و سختانه و فاز

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

, ,