این ابزار، آینده تولید پادکست‌ و ویدئو را شکل می‌دهد؛ و البته احتمالا باعث ایجاد اطلاعات جعلی و دست‌کاری شده نیز می‌شود!

5/5