دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

دوره مدرسه کیفی (پنج‌شنبه بعدازظهر)

دوره پنج ستاره!
5/5

ویژگی‌های دوره:

۰% تکمیل‌شده
۰/۱۵ مرحله