دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

دوره مبانی پژوهش در رسانه

دوره پنج ستاره!
5/5

ویژگی‌های دوره:

وضعیت شما در این دوره:

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است