دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

دومین دوره فوت‌وفن مقاله‌نویسی

دوره پنج ستاره!
5/5

ویژگی‌های دوره:

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۲۴۰

محتوای دوره

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم