دسته: Resanium TV

 • کجا باید برم؟! دهکده المپیک

  کجا باید برم؟! دهکده المپیک

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: دهکده المپیکمعرفی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه علامه طباطبایی (ره) از زبان: دکتر هادی خانیکیعضو هیئت علمی گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 • کجا باید برم؟! بلوار علوم شناختی

  کجا باید برم؟! بلوار علوم شناختی

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: بلوار علوم شناختیمعرفی رشته‌ علوم شناختی و رسانهموسسه آموزش عالی علوم شناختی از زبان: دکتر سیاوش صلواتیانعضو هیئت علمی وابسته موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 • کجا باید برم؟! جام جم

  کجا باید برم؟! جام جم

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: جام‌جممعرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما از زبان:دکتر محسن شاکری‌نژاد، رییس دانشکده ارتباطات و رسانه

 • کجا باید برم؟! میدان فردوسی

  کجا باید برم؟! میدان فردوسی

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: میدان فردوسیمعرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از زبان: دکتر امیدعلی مسعودیرییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

 • کجا باید برم؟! پل مدیریت

  کجا باید برم؟! پل مدیریت

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل گیشا (۱) معرفی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه تهران از زبان: دکتر عبدالله بیچرانلوعضو هیئت علمی گروه ارتباطات و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • کجا باید برم؟! پل مدیریت

  کجا باید برم؟! پل مدیریت

  رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل مدیریت معرفی کارشناسی ارشد پیوسته معارف‌اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از زبان: دکتر محمدهادی همایون، رئیس دانشکده ️ با رسانیوم همراه باشید تا در روزهای آینده با دیگر […]

ای بابا! نکنه کلمه عبورت رو فراموش کردی؟! غصه نخور، اینجا رو کلیک کن