کجا باید برم؟! بهارستان

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: بهارستان
معرفی رشته ارتباطات دانشکده رفاه

از زبان: دکتر زهرا طاهری‌پور
رئیس دانشکده رفاه

,