کجا باید برم؟! اتوبان شهید بابایی

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: اتوبان شهید بابایی
معرفی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

از زبان: دکتر مهدی سیاوشی
رئیس دانشکده

,