کجا باید برم؟! دانشگاه آزاد

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: دانشگاه آزاد
معرفی رشته‌های علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

از زبان: دکتر اکبر نصراللهی
رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

,