کجا باید برم؟! دهکده المپیک

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: دهکده المپیک
معرفی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

از زبان: دکتر هادی خانیکی
عضو هیئت علمی گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

,