دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

داده‌ها و مهارت استفاده از هوش مصنوعی:
شاید، تمام آنچه باید در مورد چالش‌های آتی رسانه‌ها و حرفه روزنامه‌نگاری در دوران پساکرونا بدانید!

5/5